Cenik storitev

Najem igralnice za 3 ure

 • Od ponedeljka do četrtka: 140 EUR
 • Od petka do nedelje: 160 EUR
 • Do 20 otrok, doplačilo za vsakega nadaljnega otroka (5 EUR)
 • Najem 200 m2 igralnice do 3 ure
 • Okrasitev prostora
 • Krožniki, kozarčki, pribor za torto
 • Čiščenje igralnice
 • Po dogovoru ob doplačilu možnost priprave prigrizkov. Lahko izberete med: 3x pizza (margarita ali šunka klasik) ali 4x krožnik sadje + prigrizki.
 • V oz. na nobenega od napihljivih igral ni dovoljeno nositi predmetov in/ali igrač.
 • Najemnik se obvezuje, da bo najeti prostor uporabljal kot dober gospodar ter ne bo namerno uničeval ali odtujil predmetov, ki so v prostorih Discolanda. V kolikor pride do poškodovanja ali odtujitve opreme v času, ko je s prostorom razpolagal najemnik, je le-ta dolžan povrniti nastalo škodo Discoland-u.
 • Vse kar je med strankama dogovorjeno drugače kot piše v teh pogojih in pravilih, se dogovori v pisni obliki, sicer veljajo določbe teh pogojev in pravil.
 • Stranki bosta vse morebitne spore poskušali rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče v Ljubljani.

Cenik dodatne ponudbe

 • Animator za varstvo do 10 otrok nad 4. letom starosti: 35 EUR
 • Dva animatorja za varstvo več kot 10 otrok nad 4. letom starosti: 55 EUR
 • Poslikava obraza do 15 otrok (izvaja dodatni animator): 30EUR
 • Poslikava obraza do 20 otrok (izvaja dodatni animator): 40 EUR
 • Dodatna ura najema prostora: 40EUR
 • E-fotografije zabave